Filmavond maandag 24 september (11-09-2018)

Filmavond: Four Lions

Op maandag 24 september om 19.30 uur organiseert Ontmoeting en Inspiratie in de Grote Kerk van Halle een filmavond. De film Four Lions wordt dan vertoond. Kosten zijn 4 euro inclusief koffie/thee. Gelieve vantevoren opgeven via frankvmeijl@hotmail.com of 0314-844289.

Het is een gewaagde zet om in deze tijden een komedie te maken over terrorisme. Hoewel de dreiging van terroristische aanslagen de laatste jaren wat is verminderd, blijft het toch een onderwerp waar een groot taboe op rust. Dat taboe wilde Chris Morris doorbreken met behulp van een komedie en het resultaat is Four Lions, waarin vijf niet al te snuggere hobbyterroristen worden gevolgd.

Four Lions is op de eerste plaats gewoon een sterke komedie. Toch sluipt er gaandeweg wat meer drama in de film en dat zorgt ervoor dat de humor niet meer zo onschuldig is als die in eerste instantie leek. Uiteindelijk lijkt het de regisseur echter te doen te zijn om het feit dat alle terroristen, wat hun ideologieën ook moge zijn, gewoon hele domme mensen zijn die niet doorhebben dat wat ze doen nergens op slaat.

Zondag 29 juli – openluchtdienst samen met Varsseveld (17-07-2018)

Op deze laatste zondag van juli organiseren de gemeenten van Halle en Varsseveld samen een zomerse viering in de open lucht. In de lommerrijke kerktuin van Halle zingen we opgewekte liederen en zijn we ook qua lezingen helemaal in vakantiestemming. Thema van de dienst is: Tijd voor de A/ander.
Wees gerust: bij slecht weer nemen we onze toevlucht tot de beschutting van het kerkgebouw. Voor de kinderen is er een eigen dienst. Er staan stoelen klaar, maar u mag ook uw eigen tuinstoel meenemen. Na de dienst is er koffie en thee en wat lekkers voor de kinderen. U bent van harte uitgenodigd! We beginnen om tien uur.

Jeugddienst in Halle: ‘Ik zie het aan je’ (09-04-2018)

Op zondag 15 april houden we weer een jeugddienst in Halle.
Dit keer is het een avonddienst, we beginnen om 19.00 uur en ds. Marissa van Meijl is de voorganger. Het thema van de dienst is ‘Ik zie het aan je’.
Luuk en Timon helpen ons mee om er weer een mooie dienst van te maken.
Samen zoeken we naar teksten en liederen die passen bij het thema.
De uitgangscollecte is bestemd voor het jeugdwerk in Halle.
Na afloop van de dienst is er koffie en thee en kunnen we nog even met elkaar napraten.
We hopen je op 15 april te zien in Halle!

Filmavond: Rams (06-04-2018)

Filmavond Rams

Op dinsdag 17 april om 19.30 uur wordt in de Grote kerk in Halle een filmavond georganiseerd door de commissie Ontmoeting en Inspiratie. Rams: een film van Grímur Hákonarson. De broers Gummi en Kiddi leven in een afgelegen vallei in IJsland. De rammen van de twee schapenboeren behoren tot de beste van het land en wonnen al diverse prijzen. Hoewel ze hun land en levensstijl delen, spreken de koppige mannen al veertig jaar niet meer met elkaar. Wanneer een ziekte uitbreekt en de autoriteiten alle dieren in de vallei willen ruimen, verzetten ze zich ieder op hun eigen manier: Kiddi met zijn geweer en Gummi met zijn verstand. Om het gevecht met de autoriteiten te kunnen winnen en hun dierbare schapen te redden, moeten de broers echter wel samenwerken. U kunt zich opgeven bij Frank van Meijl, frankvmeijl@hotmail.com of 0314-844289. Kosten zijn 4 euro inclusief koffie/thee.

Diensten goede week (26-03-2018)

Donderdag 29 maart 15:00 – Witte donderdag – Huisavondmaal
Op deze Witte donderdag willen we in huiselijke kring het Heilig Avondmaal vieren. Vanmiddag kijken we een klein beetje vooruit en schemert er al iets van het licht van het Paasevangelie door. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze kortere dienst, maar met name ook zij, die normaal gesproken meeluisteren via kerkradio. Het is mogelijk om gehaald en gebracht te worden, maar neemt u dan even contact op. Na afloop is er koffie en thee.

Donderdag 29 maart 19:30 – Witte donderdag – Heilig Avondmaal
’s Avonds beginnen we met de drie heilige dagen van Pasen. Het gaat om één doorlopende viering. Vanavond stapelen we herinnering op herinnering. Het eerste verhaal is de herinnering aan de uittocht uit Egypte. Er komt een einde aan de onmenselijke slavernij en verdrukking. In het evangelie gaat het over Jezus’ laatste viering van dit Paasfeest. Voor Hem is het einde nabij en de spanning van het verraad voelbaar. Samen met de kinderen van de groepen drie, vier en vijf hebben we ons op deze dienst voorbereid. Zij zullen dan ook een bijzondere plek innemen.

Vrijdag 30 maart 19:30 – Goede vrijdag
Vanavond geen passiespel, geen voorstelling, geen concert. Als gemeente van Christus verzamelen we ons rondom het kruis. Kijk naar Hem. Kijk en zie hoe alle duisternis, angst en schuld van de wereld en van onszelf op Hem gelegd worden. Het gaat maar door. En wat doet Hij? Hij draagt dit lijden in liefde. Hij blijft zichzelf geven totdat er uiteindelijk niets meer te geven valt. En dan wordt het stil. Doodstil.
We overdenken het evangelie van Goede Vrijdag dit jaar door stil te staan op veertien haltes (staties – in dit geval schilderijen) van Jezus’ kruisweg. Zangvereniging Nieuw Leven zal deze avond haar medewerking verlenen. De naam van ons koor mag ons hoop geven op wat er nog komt.

Zaterdag 31 maart 19:30 – Stille zaterdag – Aanname nieuwe lidmaten
Want was het niet altijd al voorzegd, dat dit alles zou gaan gebeuren? Wisten we eigenlijk niet al zo lang van de weg die de Messias gaan moest? We blikken terug op de geschiedenis en vinden daar het antwoord op onze vragen. De boodschap die we daar zien, is dat Gods liefde niet stopt – zelfs niet bij de grenzen waar wij mensen soms op stuiten.
Deze avond zullen we Melissa aannemen als nieuw lidmaat.

Zondag 1 april 10:00 – Pasen
Vandaag is het feest, want de Heer is opgestaan! We vieren dat het graf en de dood het laatste woord niet hebben. Deze dienst zal een extra feestelijk tintje hebben, doordat muziekvereniging Euterpe haar medewerking verleent. Na de dienst mogen de kinderen in de tuin van de pastorie op zoek gaan naar paaseitjes.

Het licht begint te wandelen door het huis
en raakt de dingen aan. Wij eten
ons vroege brood gedoopt in zon.
Je hebt het witte kleed gespreid
en grassen in een glas gezet.
Dit is de dag waarop de arbeid rust.
De handpalm is geopend naar het licht.

Ida Gerhardt

Rouwbeleving (19-03-2018)

Je hart luchten, de naam kunnen noemen, vragen hoe een ander het doet en ervaart, het ontmoeten van mensen die weten waar je het over hebt. Het kan soms helpen je weer een beetje lichter te voelen.

Op initiatief van de Protestantse Gemeente Halle wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een gespreksgroep aangaande rouwbeleving. Voor een ieder die het gemis van een geliefde te verwerken heeft. Niet zwaar of ingewikkeld, een ieder kan en mag vertellen wat hij/zij wil delen.

De eerste bijeenkomst zal zijn op maandag 9 april, vanaf 14.45. Als u aan zou willen sluiten of vragen heeft, neemt u dan contact op met Riekie Cancian (0314-631105 / 7025av14@hetnet.nl).

Likelihood (22-01-2018)

It is deemed an even cash can guess (pays 1:1). The only real distinction between that Forward Collection as well as Are provided Gamble is that you simply get a happen solution subsequently after the particular may be established on the enter line. As soon as you create a appear can guess, the 1st move on the chop will probably confirm the particular happen point. In case a 7 and 11 shoots, you could be a computerized winner. Nevertheless for those who start 2, 3, or possibly 12 regarding the 1st start anyone lose. Should the arrive stage appears to have been demonstrated, you can actually boost your set can guess should you take odds. Consequently that you’re most likely at this moment bet to assist you to acquire that this multitude laptop computer rolling may Created once again previously an important 7 is certainly rolled. A new are provided the chances chance is placed precisely beneath your take place solution within the box the fact that goes along into the can be purchased issue: 4, 5, Eight, 8, On the lookout for, or 10. Your winning Are provided possibility decision pays actual odds. Compared with the original take place decision, any conflicting can be purchased probabilities guess may well be removed.

Continue reading “Likelihood”

Zondag 3 december – Eerste advent (29-11-2017)

Zondag 3 december 10:00 – 1e advent – Heilig Avondmaal
Vijf jaar geleden deed ik op eerste advent mijn intrede. Hoe bijzonder is het nu om na mijn verlof ook weer op deze zondag te starten! Het belooft een mooie, volle dienst te worden. Zowel met groot als met klein staan we in deze periode dit jaar stil bij het boek van Jesaja. We kijken deze zondag naar wat hij ons te bieden heeft aan woorden van hoop en troost. Daarbij zullen we deze zondag ook brood en wijn met elkaar delen.

Zondag 3 december 15:00 – 1e advent – Huisavondmaal
In huiselijke sfeer willen we ook in de middag brood en wijn met elkaar delen. Maar voordat we dat doen, staan we eerst stil bij de geschiedenis van Zacharias en Elisabeth – twee oudere mensen, wiens leven plotsklaps een wel heel bijzondere wending krijgt. Met hen verwonderen en verheugen we ons over wat er komen gaat. Een ieder is van harte voor dit samenzijn in de middag uitgenodigd! Mocht u wel graag willen komen, maar geen vervoer hebben, neemt u dan even contact op.

Ds. Marissa van Meijl-Buitink

Zondag 26 november – Laatste zondag van het kerkelijke jaar (24-11-2017)

Komende zondag willen gedenken. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen we de namen van gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar ontvielen. Partners. Ouders. Geliefde familieleden. Vrienden. We denken terug aan wie ze waren en wat zij nog altijd voor ons betekenen en steken hun gedachteniskaarsen aan aan het licht van Christus. Op deze manier dragen we de hoop en het vertrouwen uit dat onze dierbaren in Gods lichts geborgen mogen zijn.

Als gemeente staan in een cirkel van hoop en troost om hen die verliezen moesten heen. En in de stilte denken we deze morgen natuurlijk ook nog aan al die anderen die we verliezen moesten en die we nog altijd zo missen: wiens namen in ons hart en in Gods hand geschreven staan.

De dienst start om 10 uur. Er is oppas en kindernevendienst.

In het opgaan van de zon en in zijn ondergaan: wij gedenken hen.

In het waaien van de wind en in de koude van de winter: wij gedenken hen.

In het zich openen van de knoppen en in de warmte van de zomer: wij gedenken hen.

In het ritselen van de bladeren en in de schoonheid van de herfst: wij gedenken hen.

In de aanvang van het jaar en wanneer het eindigt: wij gedenken hen.

Wanneer we moe zijn en kracht nodig hebben: wij gedenken hen.

Wanneer we ons verloren voelen en het hart pijn doet: wij gedenken hen.

Wanneer we ernaar verlangen onze vreugde te delen: wij gedenken hen.

Zolang wij leven, zullen zij ook leven, zij zijn nu immers een deel van onszelf, want wij gedenken hen.

Uit: Gates of Prayer, Reform Judaïsm Prayerbook

14 mei jeugddienst: ‘Terug naar je kern’ (10-05-2017)

Op zondag 14 mei, om 10.00 uur wordt er een jeugddienst gehouden.

Ds. Marissa van Meijl-Buitink zal onze voorganger zijn.
Het thema van de dienst is ‘Terug naar je kern’.
Samen met Joyce Arendsen hebben we de dienst voorbereid.
Allerlei onderwerpen kwamen langs. Het is altijd weer een spannend iets om een jeugddienst te organiseren. Welke kant gaan we dit keer op? Wat willen we vertellen en hoe kunnen we die boodschap duidelijk maken aan anderen?
Wat ons dit keer aansprak waren onder andere de woorden en begrippen ‘geloof, hoop en liefde’, maar ook ‘angst en vertrouwen’. Hoe we dit allemaal verwerkt hebben tot een dienst met daarbij passende liederen, verhalen en gebeden zul je op 14 mei in de kerk ontdekken. Van harte welkom!

De Jeugddienstcommissie