Beluisteren

Voor de mensen die zelf niet naar de kerk kunnen komen, is er de mogelijkheid om thuis mee te luisteren. Kerk-Web-Radio is de vervanger van kerktelefoon. Een ieder die dit wenst kan een ontvanger in bruikleen krijgen en daarmee alle kerkdiensten rechtstreeks meeluisteren of later op een zelfgekozen moment. Dit kan via kerkradio of internet.KWR
De kosten hiervoor bedragen € 75,00 per jaar.
Voor informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Tonnie Klein Lebbink: 0314-631779.