Poëziedienst 11 juni 2017

Terugblik op de poëziedienst van 11 juni 2017. Thema: Windkracht.

– Aansteken van de kaarsen.
Geest van God, vuur ons aan tot liefde
Waai door onze harten, wek ons tot nieuw leven

– Inleiding op de dienst
Windkracht is het thema voor deze viering, en hierin zal vandaag poëzie centraal staan.

Windkracht staat hierbij voor iets of iemand in beweging brengen. Denk maar aan: voor de wind gaan – de wind mee hebben – tegenwind krijgen – de wind van voren krijgen. Het vraagt steeds om actie.

Windkracht: Vorige week met Pinksteren: Plotseling kwam er vanuit de hemel een geluid alsof er een hevige wind opstak. De bijbel begint er zelfs mee in het eerste hoofdstuk van Genesis. De aarde was onherbergzaam en verlaten. Een watervloed bedekte haar en er heerste diepe duisternis. De wind van God joeg over het water. En toen gebeurde het: de schepping van God begon.

Als een windvlaag …
Als een windvlaag die ons aanraakt,
als een kracht die vleugels geeft
strijkt Gods adem langs de aarde,
stroom van hoop voor al wat leeft.

Kracht die mensen bij elkaar brengt
en die grenzen opengooit.
Vuur dat koude harten opwarmt
en de muur van ijs ontdooit.

Een bezieling diep van binnen,
als het trillen van een snaar.
Door de Geest van God bewogen,
staan wij open voor elkaar.

Mensen komen in beweging,
willen meedoen, vatten moed,
willen bouwen aan een wereld
waar het leefbaar is en goed.

Als een windvlaag die ons uittilt
boven ons beperkt bestaan,
wijst de Geest van God ons wegen

die wij samen kunnen gaan.

– Intochtslied 675

Voor de wind
Voor iedereen die het voor de wind gaat
en voor degene die alles in de wind slaat.
Voor iedereen die kan rennen, maar steeds te laat komt,
voor degene die al jaren niet meer van zijn plaats komt.
Voor iedereen die de dag én de nacht plukt,
voor degene waarvan het opstaan al mislukt.
Voor iedereen voor wie de dagen te kort
en voor degene die in alles tekort

Voor iedereen die nog luisteren kan
naar degene die alleen nog fluisteren kan.
Voor degene die het weer wil proberen,
voor iedereen die het tij kan keren.
Dit is voor iedereen die het voor de wind gaat
en voor degene die alles in de wind slaat.

– Kyriëgebed

God, zoals de wind alles schoon kan blazen,
Wilt U zo ook aal nare gedachten wegblazen?

God, zoals de windmolen energie kan geven,
Wilt U zo ook ons van nieuwe energie voorzien?

Energie om leuke dingen te doen,
Energie om fijne dingen te doen,
Energie om goede dingen te doen.
Dingen voor onszelf, voor elkaar
En voor Uw mooie wereld.
Amen.

– Glorialied 676

 -1e blokje gedichten:

Een veld vol bloemen
Een veld vol purperen bloemen
Gestreeld door het licht van de zon
De wind fluisterde Vrede
Zo was het toen het begon.

In het veld spelen twee kinderen
Elk een andere kleur
De wind fluistert Vriendschap
En verspreid een lieflijke geur.

Vertellen elkaar hun geheimen
huilen en lachen met elkaar
De wind fluistert Begrip
andere kleur geen bezwaar.

Worden ouder, elk hun geloof
brengt hun rijkdom en wijsheid

Het bos
Ik ken de warmte van het bos
en ook de kilte
het wild gewoel van storm en wind
en ook de stilte,
ik loop er graag en telkens voel ik dat
de geuren van plant en boom
m’n grijze denken kleuren.

Ik vroeg het..
Ik vroeg het aan de vogels
De vogels waren niet thuis
Ik vroeg het aan de bomen
Hooghartige bomen.

Ik vroeg het aan het water
Waarom zeggen ze niets
Het water gaf geen antwoord
Als zelfs het water geen antwoord geeft
Hoewel het zoveel tongen heeft
Wat is er dan?

Wat is er dan?
Er is alleen een visserman
Die draagt het water
Onder zijn voeten
Die draagt een boom
Op zijn rug
Die draagt op zijn hoofd een vogel

– Lied 488 uit opwekking

 Stemmen uit de Bijbel (Johannes 3:1-15)

 – Lied 680

 – 2e blokje gedichten

Als alles tegen zit
God, soms gaat het ons niet voor de wind.
Het lijkt dan wel of alles tegenzit.
Teleurstelling stapelt zich op teleurstelling
Om mismoedig van te worden.

Help ons dan om niet bij de pakken neer te zitten.
Geef ons een duwtje in de rug als een windvlaag van boven.
Geef ons de kracht om weerstand te bieden aan al die tegenkrachten.

Want dit geloven we:
Als u achter ons staat zullen we alle stormen in ons leven de baas zijn.

Roep in de wind
Stil, wees stil en luister,
wees stil en hoor
zachte zang van wind
in kruinen van bomen
als vibreren van snaren
van harp of viool.

Stil, wees stil en hoor,
hoor de wind die roept
als van verre
met duizend stemmen
roept hij je naam.
Wees stil en hoor

Het leven
Intense pijn diep vanbinnen
het voelt hels en niet te verdragen
alsof messen in je hart zagen

ik huil ik schreeuw, niemand hoort mij
ik huil ik schreeuw, niemand ziet mij

ik sta op een bergtop die reikt tot in het heelal
bijna hoog aan de hemel raken mijn vingers de sterren aan
een oorverdovende knal
zie ik mijzelf daar op die bergtop staan

ik wil verder maar durf niet goed
ik wil verder maar weet niet hoe het moet

als ik omlaag kijk zie ik een zwart gat
als ik omhoog kijk zie ik een warme zon
ik wou dat ik vliegen kon
dan raakte ik de zon aan voor wat warmte en wat licht
dan tekende ik een lach op mijn verbitterde gezicht

dan hoor ik de zachte wind door mijn haren waaien
dan voel ik een hand over mijn hoofd aaien
het gevoel van onvoorwaardelijke liefde voor mij
en dat maakt mij heel diep vanbinnen intens blij

het leven is mij gegeven
de poort naar het geluk staat open
ik hoef alleen maar rustig aan verder te lopen
op mijn levenspad dat leidt naar pijn en geluk
met levenslessen gaat een leven niet stuk

leven is de zon zien en voelen
zelf het goede aan te raken
en in beweging te krijgen
niet blijven stilstaan en zwijgen

geniet van het leven
dat is jouw gegeven

We luisteren naar Air van Bach

Gebed

Fluister het mij in, heilige Geest:
Ik zal het goede denken.
Spoor me aan, heilige Geest:
Ik zal het goede doen.
Verlok me, heilige Geest:
Ik zal het goede zoeken.
Geef me kracht, heilige Geest:
Ik zal het goede vasthouden.
Bescherm me, heilige Geest:
Ik zal het goede nooit verliezen.
Amen.

– Slotlied 425

-Zegen

Vrede en goeds in elk huis
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God
Vaya con dios en á Dieu

Amen