(Hoe) kunnen we onze kinderen laten dopen?

Door contact op te nemen met uw wijkpredikant. Hij maakt dan een afspraak om bij de doopouders op bezoek te komen. In overleg wordt een doopdatum afgesproken, waarbij het de voorkeur heeft om twee of drie kinderen tegelijk te dopen. Voorafgaand aan de doop vinden namelijk twee doopgesprekken plaats. Juist het contact met andere doopouders geven deze doopgesprekken extra diepgang.
Tijdens deze gesprekken wordt ingegaan op hoe men de doop zelf beleeft, waar men accenten zet. Ook wordt samen de doopliturgie samengesteld.