Begraafplaats

Onze gemeente beschikt over een begraafplaats.

Contactpersoon van het College van Kerkrentmeesters is Adri Eenink, cvb@kerkhalle.nl.