Collectebonnen

Het is mogelijk om uw collectebijdrage in de vorm van collectebonnen á € 0,50 te geven. Deze zijn als gift aftrekbaar. U kunt deze bonnen per 25 stuks bestellen door een bedrag dat deelbaar is door € 12,50 over te maken op bankrekeningnummer: NL11 RABO 0374 7877 78 t.n.v. Protestantse Gemeente Halle o.v.v. “collectebonnen”.

De bonnen ontvangt u aan huis, gebracht of per post. Voor meer informatie kunt u terecht bij Adri Eenink telefoon 0573-461418 of cvb@kerkhalle.nl .

 

Meer informatie over geven aan uw kerk vindt u bij Financieel Beheer/Geven aan uw kerk