Vertrouwenspersoon

In de kerkenraden van Halle en Varsseveld is besloten om een vertrouwenspersoon aan te stellen. De aanleiding is dat vanuit de classis geen periodieke visitaties meer plaatsvinden. Als kerkenraden willen we toch tegemoetkomen aan de mogelijkheid voor gemeenteleden om met eventuele opmerkingen of klachten over het kerkenwerk ter plaatse, iemand te kunnen benaderen die niet direct betrokken is bij de eigen kerkenraad. In samenspraak met Halle / Varsseveld is besloten iemand uit Halle te vragen voor de functie van vertrouwenspersoon voor Varsseveld; voor Varsseveld hebben we iemand uit Halle bereid gevonden deze functie op zich te nemen.
Voor gemeenteleden uit Halle is dhr. Han Westerveld vertrouwenspersoon vertrouwenspersoon@kerkhalle.nl tel: 06 20595768
Vertrouwenspersoon voor Varsseveld is mw. Hennie Berentschot
vertrouwenspersoon@pgvarsseveld.nl tel. 06 53843231.