Missionairewerkgroep

Deze werkgroep bestaat uit vier personen: Henk Klein Hesselink, Paulien Rijkenbarg, Wouter Rootmensen en Marianne Luiten.

Zij organiseren het programma in de kerk tijdens de Halse Dag; de basiscursus geloven 7+1; laagdrempelige kerkdiensten, zoals openlucht- en dialectdiensten; een passieconcert en de Kerstavonddienst.

Vanuit deze werkgroep wordt de Elisabethbode of het blad Open Deur verspreid rond Pasen, Pinksteren en Kerst.

De leden van de werkgroep assisteren de diaconie bij het collecteren in de kerkdiensten.

Contactpersoon is Wouter Rootmensen, tel. 0315 298884.