Missionairewerkgroep

Deze werkgroep bestaat uit drie personen: Paulien Rijkenbarg, Wouter Rootmensen en Marianne Luiten.

Zij organiseren het programma in de kerk tijdens de Halse Dag; laagdrempelige kerkdiensten, zoals openlucht- en dialectdiensten en de Kerstavonddienst.

De leden van de werkgroep assisteren de diaconie bij het collecteren in de kerkdiensten.

Contactpersoon is Wouter Rootmensen, tel. 0315 298884.