Halle 150

Halle 150

In 2008 bestond de kerk en het dorp Halle 150 jaar, dit is uitgebreid gevierd met alle inwoners van Halle. Samen met de andere kerken, de scholen, organisaties en verenigingen van de Halse gemeenschap werd het een mooi jubileumjaar.

zaterdagavond 19 april
De feestelijkheden werden geopend met een bijzonder concert van de muziekvereniging Euterpe en het koor Inspiration op zaterdagavond 19 april in de Grote Kerk, waarbij ook een gezamenlijk stuk voor orkest en koor werd opgevoerd.

 

donderdag 5 juni
Op donderdag 5 juni was er een avond waar werd teruggekeken op de geschiedenis van het dorp Halle in woord en beeld en vooruitgeblikt op de toekomst en op de relatie tussen kerk en dorp.

Aankondiging:

Op donderdag 5 juni vindt in Zaal Nijhof te Halle een avond plaats met als titel: Terugblikken en vooruitkijken. Dit in het kader van het 150 jaar bestaan van kerk en dorp Halle, dat in de maand juni wordt gevierd.
Dhr. Bennie Eenink zal in woord en beeld de aanwezigen meenemen door de geschiedenis van Halle, dat niet alleen uit het dorp bestaat, maar waar ook de Heide, de Nijman en de Meu onderdeel van uitmaken.
Ds. Wim de Jong zal een bloemlezing geven uit de geschiedenis van 150 jaar kerkenraad. Waar over praatten zij? Wat hield ze bezig? Daarnaast zal hij ook een visie geven over de toekomst van de kerk in de Halse gemeenschap.
Het gemengd christelijk koor Con Amore zal aan deze avond haar medewerking verlenen met o.a. een aantal liedjes uit de oude doos.
De toegang is gratis en de avond begint om 20.00 uur. Om 19.30 uur is de zaal open.

Programma jubileumweek 23 – 29 juni

maandag 23 juni Scholendag
Op deze maandagmorgen gaan de leerlingen van de Nijmanschool, de Heideschool en de Dorpsschool terug in de tijd. Via een speurtocht, een bezoek aan de tentoonstelling in de kerk en een film beleven zij de geschiedenis van 150 jaar Halle. Ook leren zij het Halle lied.

Zaterdag 28 juni Sport en spel voor de jeugd
Vanaf 14.00 uur beginnen de jongeren van 5 – 11 hun sportieve middag op het sportterein de Meisterkamp, met oa. Beach volleybal, een voetbaltoernooi, de thumblingbaan en een hindernissen baan. Om 16.00 uur is de oudere jeugd aan de beurt. De middag wordt afgesloten met een barbecue en een beach party bij het jeugdhonk.

Zondag 29 juni Oecumenische viering 10.00 uur
Tijdens deze bjizondere jubileumviering, die we samen vieren met de andere geloofsgemeenschappen en het hele dorp, staat een boom centraal. Op het plein voor de “Woage” is in de laatste maanden een jubileumlinde geplant. Deze boom symboliseert het 150-jarig bestaan van het dorp en de kerk in Halle.

Receptie 11.30 uur
Voor ieder is er koffie, thee, limonade met iets lekkers. Naast alle gasten zullen we ook de legendarische figuren uit de geschiedenis van 150 jaar Halle ontmoeten. Zij zullen assisteren bij de verschillende feestmomenten: de onthulling van het hekwerk rond de jubileumboom, het aanbieden van het jubileumboekje, de opening van de tentoonstelling en het gezamenlijk zingen van het Halle lied, begeleid door Euterpe. Voor de kinderen is er een springkussen.

Lunch 12.30 uur
Voor iedereen zijn er belegde broodjes met iets lekkers erbij. Met jong en oud genieten we gezamenlijk van een heerlijke lunch. Opgave bij Willie Overbeek, 631570, genwoverbeek@hetnet.nl.

Tijdens de receptie wordt een bijzonder jubileumboekje gepresenteerd met daarin de beknopte geschiedenis van de kerk en het dorp Halle. Met uiteraard prachtige foto’s. Het boekje is geschreven door Bennie Eenink en het kost €3,-. Het is te koop tijdens de jubileumdag op 29 juni. Andere verkoopplekken zullen later worden bekendgemaakt.

Boek Halle 150 jaar

Tentoonstelling
Op zondag 29 juni is in de Grote Kerk een tentoonstelling te bezichtigen. Deze tentoonstelling leidt de bezoeker door de kleurrijke geschiedenis van Halle. De tentoonstelling zal ook te bezichtigen zijn op de Halse Dag op 7 september en de Monumentendag op 13 september.

 De parochie Mariënvelde zond de volgende felicitatie:
Felicitatie op het feest van de jubilerende Gemeente te Halle, op het feest van de H.H. Apostel Petrus en Paulus 29 juni 2008   Aan de gemeente van God, geheiligd door Christus Jezus, aan hen die zijn geroepen om zijn heiligen te zijn, en aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook, bij hen en bij ons. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Zo begint Paulus zijn eerste brief aan de Christenen van Korinthe. Zo zouden wij ook deze felicitatie aan u, gemeente van Halle willen beginnen. Wij weten heel goed dat wij niet als Paulus zijn, en u niet als Korinthe. Maar welke woorden zijn geschikter om bij een feestelijke gelegenheid als deze, de gelukwens door medegelovigen te beginnen? Op het feest van de Heilige apostel Petrus en Paulus wensen wij  u van harte proficiat met dit jubeljaar!  Omdat wij vandaag afscheid nemen van onze collega en pastoor Patrick Kuipers, kunnen wij vandaag niet met u zijn. In onze gebeden zijn wij met u verbonden. De kerk in onze dagen lijkt soms een moeizaam geheel, een zinkend schip, noem maar op. Ieder wil op zijn eigen manier geloven en verdedigt zijn eigen gelovige tuintje. Desondanks bestaat de kerk nog steeds – en zal ze bestaan – omdat er mensen zijn die desondanks van de kerk houden. Omdat er mensen zijn die willen blijven zoeken naar wat ons samen bindt: de ene Jezus Christus. Een kerk van God en Jezus Christus, omwille van het heil en geluk van mensen, maar soms ook een Kerk van mensenwerk. Een kerk om van te houden, je leven voor te geven, een kerk met vele Petrussen en Paulussen. Wij hopen dat dat  ons aller toekomst mag zijn.

We wensen u een inspirerende viering en een dag van feestelijke saamhorigheid toe. Met hartelijke groet, Pastoresteam parochieverband St.Ludger: pastor Patrick Kuipers, pastor Dave Capucao, pastor Ellie van de Bos, pastor Jos Droste en pastor Dominique Benders

Pers na afloop
Mede dankzij het prachtige weer is de openluchtviering van 150 jaar kerk en dorp Halle op zondag 29 juni 2008 een groot succes geworden. Niet alleen buiten bij de oecumenische kerkdienst, de receptie en de lunch was het druk maar ook bij de expositie in de kerk.

Het gevolg was dat nogal wat mensen de expositie nog niet volledig hebben kunnen bekijken. Voor hen, maar ook voor diegenen die de expositie nog helemaal niet hebben gezien is er goed nieuws. Het was al bekend dat het de expositie ook te zien is tijdens de Halse Dag (zondag 7 september)  en de Monumentendag (zaterdag 13 september). Inmiddels is besloten dat de expositie (onvoorziene omstandigheden voorhouden) tot en met de Monumentendag in de kerk blijft staan. De kerk is elke woensdagochtend van 10 tot 12 uur geopend. Dat betekent dat u dan ook de expositie kunt bekijken mits er op dat moment geen trouw- of rouwdienst is. Wilt u zeker weten dat u terecht kunt dan kunt u beter even bellen met één van de kosters, Ans Klein Hesselink 0314-631188 of Bertus Klein Wassink, 0314-631042. Ook als u buiten deze uren met een groep(je) de expositie wilt bezoeken kunt u een afspraak maken met de kosters.

Bij de expositie kunt u ook voor € 3,= het jubileumboekje kopen. Het boekje is ook te koop bij Supermarkt Hesselink in Halle.

Tijdens de expositie 150 jaar kerk en dorp Halle, die de afgelopen maanden in de Grote Kerk veel bezoekers heeft getrokken, was een film te zien met daarin beelden van de laatste 50 jaar. O.a. beelden van de oude kleuterschool, de verschillende lagere scholen, muziekvereniging Euterpe en het koor Inspiration.