Gezamenlijke dienst met Mariënvelde

Dit is ontstaan na het overlijden van dhr. Gerrit-Jan Chevalking.
Hij had een loonbedrijf op de grens van Halle en Mariënvelde.
In beide gemeenschappen zaten zijn klanten.
Na zijn overlijden heeft hij zijn bezittingen nagelaten aan de Protestantse Gemeente van Halle en de Katholieke Parochie van Mariënvelde.

Voor de praktische afwikkeling van zijn testament moesten de twee kerkelijke gemeenschappen samenwerken.
Hieruit is de behoefte ontstaan jaarlijks een gemeenschappelijke kerkdienst te organiseren.

Deze dienst is het ene jaar in Mariënvelde en het andere jaar in Halle.
De dienst wordt telkens voorbereid door vertegenwoordigers van de beide kerken en de voorganger.