Voorgangers

Onze kerk beschikt over een predikant en een kerkelijk werker.

Ds. Frederiek Lunshof – Klein
In 2007 ben ik naar de Achterhoek gekomen. Samen met Jan, met wie ik al meer dan 35 jaar alles deel. Geboren in Groningen, ben ik opgegroeid in Utrecht, daar ging ik naar het Gymnasium. Ik wilde aanvankelijk arts worden, maar dat liep anders. Het werd een studie Psychologie in Groningen, dat was een heerlijke tijd. Met het diploma op zak heb ik tien jaar lesgegeven in Leiden aan een middelbare
beroepsopleiding. Vooral het werken met volwassen cursisten vond ik heel boeiend. In die tijd werd duidelijk dat er jammer genoeg geen kinderen zouden komen, en ik besloot het roer om te gooien. Opnieuw aan de studie, dit keer werd het Theologie. Eerst de HBO opleiding in Diemen en later de doctoraalstudie aan de VU in Amsterdam. Praktische Theologie werd mijn hoofdvak, met als specialisatie
pastoraat en gemeenteopbouw. Nog altijd houd ik me daar graag mee bezig. Nadat ik in Leidschendam een jaar lang heb vervangen in een vacature, werd de eerste gemeente waar ik werd beroepen Wormer, in de Zaanstreek. Mooie jaren waarin ik de ruimte kreeg om te ontdekken hoe ik dominee wilde zijn. Vijf jaar later kwam Varsseveld in beeld. Jan was inmiddels met pensioen, na een loopbaan als jurist in de wereld van de landbouwcoöperaties. Ik was in de eerste twaalf jaar met veel plezier wijkpredikant in de wijk Sinderen. Sinds 2019 ben ik voor de helft van de werktijd werkzaam in de PG Varsseveld en
voor andere de helft in de PG Halle. Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen beide gemeenten, ik probeer daarin een brugfunctie te vervullen en de samenwerking te stimuleren. In Halle ben ik pastoraal verantwoordelijk en ga ik regelmatig voor in diensten. In Varsseveld ben ik regelmatig voorganger in de diensten, en ik stuur het programma van de werkgroep Ontmoeting aan. In beide
gemeenten ben ik mede verantwoordelijk in de kerkenraad. Regionaal ben ik voorzitter van de werkgemeenschap van predikanten, en betrokken bij de provinciale commissie Kerk & Israël.
Een boeiende positie, in twee veelkleurige gemeenten. Met betrokken mensen, met wie ik graag optrek op zoek naar zin en samenhang, in geloof en leven.

Kerkelijk werker Frans Brandenburg

Laat ik mijzelf voorstellen: Ik ben Frans Brandenburg en kerkelijk werker in gemeente Varsseveld & Halle. Varsseveld is voor mij een bekende plek. Halle was voor mij nieuw. Ik ben mij er snel thuis gaan voelen. Het is een warme plek die gastvrij openstaat voor iedereen die wil komen. Op woensdagochtend drink ik koffie met gemeenteleden. Het is een vrije inloop. Het is er ‘gemuudelijk’ en we praten gezellig bij. Als je zin hebt ben je van harte welkom. De koffie staat klaar vanaf ongeveer 10.15 uur in de consistorie van de kerk.

Ik ben getrouwd met Sanne. Ik heb haar leren kennen op CJV De Keurhorst. Wij hebben vier jongens gekregen. De oudste is geboren in 2010 en de jongste in 2016. We draaien mee in de kerken carrousel. Zo gaan wij op zondag afwisselend naar de kerk in Halle, in Varsseveld en in Sinderen.

Ik ben pas later kerkelijk werker geworden. Ik ben begonnen als basisschoolleerkracht in 2004. Ik heb verschillende scholen gezien en alle klassen wel een keer lesgegeven. In 2015 ben ik in deeltijd theologie gaan studeren op de ETF in Heverlee. De bachelor heb ik in 2024 afgerond. Ik ben verder gegaan met de master gemeentepredikant op de PThU. Ik wilde niet afwachten tot de studie was afgerond om in de kerk te gaan werken. In 2019 heb ik gesolliciteerd als jeugdwerker in de PG Elst. Ik vind het erg leuk om in de kerk met de jeugd te werken. In 2022 heb ik de overstap gemaakt naar Halle. Sinds die tijd combineer ik het werken in de kerk met een studie theologie.

Ik hoop dat wij als gemeente Halle en Varsseveld een verandering in gang kunnen zetten. Van de volkskerk die een grote rol speelde in de maatschappij naar een kleine vitale gemeente die een smaakmaker mag zijn. Wij geloven dat God van ons houdt en wij gaan om met anderen zoals Jezus dat gedaan heeft. We doen in ieder geval ons best. Er wordt hard nagedacht over de nieuwe rol die wij mogen vervullen. Dit verandert de organisatiestructuur en huisvesting. Het jeugdwerk verandert hierin mee. Ik draag hier graag aan bij.