Pastorale Raad

Riek Wildenbeest, voorzitter tel. 631395
Willie Colenbrander, tel. 632343
Narda Langeweg, tel 631428
Rikie Legters, tel. 631036
Joop Rijkenbarg, tel. 0544 352927
Jopie Vos, tel. 631411
Han ter Maat tel. 631605
Dominee Frederiek Lunshof-Klein 06 29045492