Pastorale Raad

Ouderling: Rikie Legters, tel. 631036
Pastoraal medewerkers:
Riek Wildenbeest, voorzitter tel. 06 12115813
Willie Colenbrander, tel. 632343
Narda Langeweg, tel 631428
Joop Rijkenbarg, tel. 0544 352927
Jopie Vos, tel. 631411
Han ter Maat tel. 631605
Ineke Veerhoek tel. 06 40791487
Gerrie Buunk tel. 631412
Hennie Berentschot 06 20595768
Dominee: Frederiek Lunshof-Klein 06 29045492