Pastorale Raad

Riek Wildenbeest, voorzitter tel. 631395
Gerrie te Bokkel, tel. 631563
Willie Colenbrander, tel. 632343
Jan Coops, tel. 631164
Mineke Jansen, tel. 631797
Narda Langeweg, tel 631428
Rikie Legters, tel. 631036
Joop Rijkenbarg, tel. 0544 352927
Rini Siebelink, tel. 631020
Jopie Vos, tel. 631411
Han ter Maat tel. 631605
Trudy Koskamp tel. 623654
Dominee Frederiek Lunshof-Klein 06 29045492