Overzicht

De Protestante Gemeente Halle bestaat sinds de fusie in 2007 en valt onder de classis Doetinchem.

Na een jarenlange zorgvuldige samenwerking tussen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk is er in met Pinsteren in 1999 een federatie gevormd en de daadwerkelijke fusie van beide kerken vond plaats in 2007. We zijn in 2011 dus ruim 12 jaar samen. In die periode zijn de modaliteiten met elkaar verweven geraakt.

We beschikten tot 2011 over twee kerkgebouwen, de Grote Kerk (hervormde) en de Kleine Kerk (gereformeerde), twee pastorieën en een begraafplaats.

De Grote Kerk is in 1858 gebouwd, maar in de Tweede Wereldoorlog verwoest.

De huidige kerk werd in 1951 gebouwd  volgens een ontwerp van Karel Sijmons (1907-1989).

Het gebouw is traditioneel van opzet, met een halfronde opstelling van de banken rond het liturgisch centrum. Het is o.a. door het gebruik van zuilen, zeker een van de monumentaalste voorbeelden van dit kerktype. In hun plaatsing volgen deze zuilen een achthoekige plattegrond. De preekstoel is geplaatst aan één van de lange zijden van de kerk.

Voor de avondmaalsviering is achter de preekstoel door Sijmons een aparte ruimte gecreëerd. In de praktijk wordt hiervan echter geen gebruik gemaakt. Deze ruimte wordt gebruikt voor exposities en ontmoeting.

In 2011 is de Kleine Kerk overgedragen aan een stichting om er een dorpshuis in te vestigen.
In de naastgelegen gemeenschapsruimte is een huisartsenpraktijk gevestigd.
De pastorie bij de Kleine Kerk is februari 2016 verkocht. De pastorie bij de Grote Kerk is beschikbaar voor de predikant.