Jeugdwerk

Jeugdwerk Halle samengegaan met jeugdwerk Varsseveld

Het jeugdwerk heeft sinds de samenwerking met Varsseveld een ander gezicht gekregen. Na een aantal jaren van elkaar leren kennen is alles samen gegaan. Dat heeft het jeugdwerk een behoorlijk impuls gegeven. Er zijn meer kinderen en tieners bij elkaar. De ouders ontmoeten elkaar nu ook vaker. Er is één gemeente ontstaan. Voor de zondagmorgen is er de kerken carrousel bedacht. Het jeugdwerk trekt op zondag afwisselend langs de drie kerken. Zo is de kerk in Halle, de Laurentiuskerk in Varsseveld en de Keurhorsterkerk in Sinderen ongeveer eens in de drie weken aan de beurt. Dit betekent dat gezinnen vaak verder moeten reizen. Maar dat hebben de gezinnen er graag voor over.

Organisatie jeugdwerk

Het jeugdwerk wordt ondersteund door de jeugdraad. Er is één jeugdraad voor zowel PG Halle als PG Varsseveld. De jeugdraad bestaat uit drie personen. Zij denken na over wat er werkt en hoe we verder kunnen. Het gaat over het nu en over de toekomst. De kerk is hard aan het veranderen. De jongere generaties lopen voorop om aan deze veranderingen vorm te geven. Er wordt steeds gezocht naar wat er werkt. Het doel is niet om alles in de lucht te houden. Het doel is om een kerk te zijn waar mensen opgeladen worden. Om een kerk te zijn waar ze mogen ervaren dat er een God is die van ze houdt. Om een kerk te zijn waar ook de kinderen en de tieners graag komen.

De jeugdraad ondersteunt de verschillende jeugdgroepen. De meeste jeugdgroepen fungeren vrij zelfstandig. De jeugdraad zorgt voor betrokkenheid op elkaar. Ze organiseert twee keer per jaar een gezamenlijke vergadering. Hierbij stelt de jeugdraad zich tot doel om de groepen zo goed mogelijk te faciliteren. Wat hebben ze nodig om zo goed mogelijk te kunnen functioneren? Ook komt de jeugdraad in de kerkenraad op voor de belangen van de jeugd. Dit gebeurt zowel in Halle als in Varsseveld. De beide kerkenraden denken heel fijn mee en ondersteunen de initiatieven.

Edwin Vriezen is de contactpersoon voor de jeugdraad: edwin_vriezen@hotmail.com

Jeugdwerk tijdens de zondagse dienst

Op de zondagmorgen is er de kerken carrousel voor de jeugd. U kunt een actueel rooster vinden op deze site onder het kopje ‘diensten’ en dan klikken op ‘Jeugdwerk tijdens de diensten’.

Waar de carrousel is, wordt er kinderoppas geregeld. De oppas is er voor 0-3 jaar. We bieden een plek waar het veilig is. We willen de baby’s en peuters laten merken dat we goed voor ze zorgen en dat er van ze gehouden wordt. Er wordt een Bijbelverhaal voorgelezen uit een prentenboek en er worden liedjes gezongen. Samen eten de kinderen van wat de ouders ze hebben meegegeven. Er is een kinderbox en speelgoed aanwezig. De kinderen krijgen de ruimte om lekker te spelen. Aan het einde van de dienst gaan de baby’s en peuters mee de kerk in voor het slotlied en de zegen.

De kinderen gaan eerst de kerk mee in. Tijdens de dienst gaan de kinderen in de basisschoolleeftijd naar de kindernevendienst. We gebruiken de methodes ‘Bijbel basics’ en ‘Kind op zondag’. Tijdens de kindernevendienst wordt er gecollecteerd voor een goed doel. De kinderen krijgen een Bijbelverhaal te horen en daarna volgt er een verwerking. Soms wordt er geknutseld, soms geëxperimenteerd en soms is er een spel. Aan het einde van de dienst komen ze terug voor het slotlied en de zegen.

Eén keer in de maand is er tienergespreksgroep. De tieners t/m 17 jaar ongeveer verzamelen voor de dienst. Ze volgen daarna hun eigen programma. Ze gaan met elkaar in gesprek over verschillende thema’s. In Dubbelspoor is de planning te vinden. De tieners worden in de gezamenlijke appgroep op de hoogte gehouden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arno Hengeveld arnohengeveld@gmail.com

Jeugdwerk los van de kerkdiensten

In Varsseveld is er de jeugdclub. Zij organiseren 6 keer per jaar een activiteit voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Zo organiseren zij een vlaggenroof, een spooktocht, een geboortefeest, een escaperoom, expeditie Robinson en gaan ze in de winter schaatsen. In juni organiseren zij een clubkamp. De leiding bestaat uit enthousiaste twintigers. Voor meer informatie jeugdclubvarsseveld@hotmail.com

Voor de tieners is er de tienerclub. Er wordt aan het begin van het seizoen in september één grote appgroep gemaakt met tieners en leiding. De tienerclub organiseert verschillende soorten activiteiten. Op woensdagavond is er op de zolder van het Borchuus in Varsseveld één keer in de twee weken een clubavond. Er komen dan verschillende thema’s aan bod waar samen over nagedacht wordt. Soms is het meer een maatschappelijke thema en soms een wat meer Bijbels thema. Elke avond wordt afgesloten met chips, fris en gezelligheid. Een paar keer per jaar worden er leuke activiteiten georganiseerd, zoals het klimbos of samen karten.

De CJV is een jeugdclub voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar. Zij hebben een eigen bestuur en regelen alle activiteiten zelf. Ze komen op zaterdagavond bij elkaar in De Keurhorst. Ze hebben dan een onderwerp en sluiten af met samen wat drinken. Ze organiseren daarnaast verschillende activiteiten zoals, met de wagen rond, een goede doelen actie en een thema avond. Voor meer informatie cjvdekeurhorstbestuur@gmail.com