Historie Grote Kerk

De heer G. Rijsdorp heeft een boek samengesteld over de historie van de Grote Kerk

Aanleiding:

Ben je in 2005 bezig met onderzoek naar de geschiedenis van deLambertikerk en de kerkelijke gemeente in Zelhem komt ineens, de kerkelijke verzelfstandiging van de buurtschap Halle in beeld. Daar wil je ook wel meer van weten en hoe is dat eigenlijk verder is gegaan?
In 1852 wil Halle zich van Zelhem afscheiden, alleen vanwege de afstand van zes kilometer, wat nog altijd een uur gaans is. Ds. Van Sijll van Zelhem, eerst tegenstander van afsplitsing, kom je later tegen als predikant van Halle.
Verder onderzoek heeft een klein boekje opgeleverd en dat wil ik graag beschikbaar stellen aan de kerkelijke gemeente van Halle. Het is uitgebreider dan hetgeen is opgenomen in het boek 12 Eeuwen Lambertikerk, geworteld in de gemeenschap van Zelhem 2007, waaraan ik toen werkte.
Over de orgels in de kerk was bijna niets te vinden in de archieven. behalve de namen van de orgelbouwers. Harm Berendsen, amateurorgelbouwer in Zelhem , die ook veel met de orgelgeschiedenis bezig is, heeft op mijn verzoek contact gezocht met die orgelbouwers en als mede-deskundige de vraag kunnen bespreken waarna hij alle informatie heeft kunnen verwerken. Zijn bijdrage is van belang.
Zelhem september 2005
Gerrit Rijsdorp
De eerste twee versies van 2005 zijn beperkt in aantal geweest.
In 2013 is het interieur aan de eisen des tijd aangepast. Aanvullende foto’s daarvan en foto’s van het doopvont en de oude wandborden aan de oostgevel completeren het geheel.
Zelhem najaar 2013 versie 2
Gerrit Rijsdorp

Historie Grote Kerk