College van Diakenen

 
Riekie Cancian voorzitter
Anja Aaldering secretaris diaconie@kerkhalle.nl
Anja Roelofsen penningmeester
Narda Eenink vrijwilliger financiën