College van Diakenen

 
Riekie Cancian voorzitter
Anja Aaldering secretaris diaconie@kerkhalle.nl
Rieky Winkel penningmeester
Narda Eenink vrijw. financiën