College van Kerkrentmeesters

Samenstelling College van Kerkrentmeesters.

Hendrik Garretsen voorzitter
Maaike Koskamp – de Rek secretaris
Adri Eenink penningmeester cvb@kerkhalle.nl
Thijs van ’t End
Truus Legters – Markerink afgevaardigde classis
Hans Lettink
Jannie Hartelman boekhouder
Jan Roelofsen accountant