Wie zijn wij

De Protestantse gemeente Halle wil een open kerk zijn, waar ruimte is om op een eigen manier te geloven en het geloof te beleven. We noemen het daarom ook: Kerk als herberg.
Ieder mens is anders en geen mens staat hetzelfde in het leven. Als kerk willen we iedereen de ruimte bieden om te ontdekken wat van waarde is en het geloof te beleven en te verdiepen.
Er zijn mensen die elke zondag naar de kerk gaan, anderen komen alleen naar een jeugddienst of een avonddienst. Voor weer anderen zijn de gespreksgroepen weer erg belangrijk en een ander vindt zijn of haar geloof het beste uitgedrukt in muziek. Zo is er voor iedereen een plekje.

Aanwezig op scharnierpunten
De Protestantse gemeente Halle wil aanwezig zijn op sleutelmomenten in het leven van mensen, noem het de scharnierpunten. Dat zijn soms negatieve momenten zoals bij echtscheiding, ziekte en overlijden, maar ook bij positieve momenten, zoals bij geboorte en huwelijk. Voor de jongeren en hun ouders zijn er jaarlijks momenten rond de overstap naar de basisschool, de middelbare school en de volwassenheid.
Midden in de samenleving
De Protestantse gemeente Halle wil niet alleen een kerk zijn voor haar eigen leden. Iedereen is welkom om de kerkdiensten en de overige activiteiten mee te maken en daarnaast is er vanuit de kerk betrokkenheid bij de samenleving in Halle, maar ook wereldwijd.
Vrijwilligerskerk
Het werk in de Protestantse gemeente Halle wordt vrijwel geheel door vrijwilligers gedaan. Naast het kerkbestuur (kerkenraad) zijn tientallen leden actief in commissies, bezoekwerk en jeugdwerk. Er is één predikant werkzaam, die vooral een taak heeft in de kerkdiensten en (crisis)pastoraat en is actief betrokken bij de verschillende raden.
Landelijke kerk
De Protestantse gemeente Halle maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk Nederland, die is ontstaan in 2004 uit een fusie van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.
Christelijke kerk
De Protestantse gemeente Halle is een christelijke kerk. Dat betekent dat voor de leden, in hun geloof in God, de persoon van Jezus Christus een belangrijke plaats inneemt. In het leven van Jezus Christus wordt duidelijk hoe God een God voor mensen wil zijn en hoe Hij de mensen voorgaat naar een ander soort wereld; een wereld waarin oorlog, onrecht, ziekte en dood zijn verdwenen.