Diensten voor en met de jeugd

Elke dienst is voor alle generaties! Iedereen is altijd welkom. Maar soms hebben we extra aandacht voor een bepaalde gelegenheid of doelgroep. Soms schuiven jongeren wat onrustig op hun stoel omdat het hen minder aanspreekt. Soms schuiven ouderen op hun stoel omdat het anders is dan ze gewend zijn. Samen ondersteunen we elkaar en geven we elkaar de ruimte. Samen zijn we één gemeente.

De tieners organiseren één keer per jaar een jeugddienst. Ze bereiden dit voor met de voorganger. Op meerdere clubavonden wordt er over de dienst gesproken. De tieners komen met hun eigen ideeën voor liederen, verhalen, sketches, debat en samen eten. Samen bespreken we het thema. Zo is het thema ‘dankbaarheid’ al eens langsgekomen en ‘keuzes maken’. Er wordt uit de Bijbel gelezen en samen gebeden. De jongeren vinden het fijn dat ze het op hun manier mogen doen. Samen maken we er iets moois van.

Eén keer per jaar is er een overstap voor vierjarigen. Alle vierjarigen worden hiervoor uitgenodigd. We bereiden dit voor samen met de ouders. De ouders zien elkaar weer op bijzondere momenten in het leven. De kinderen worden groot. Als ze vier jaar worden gaan ze naar de basisschool. De ouders moeten hun kinderen loslaten. Voor de kinderen is het spannend om naar groep 1 te gaan. We willen de kinderen en ouders ondersteunen. In deze dienst is hier aandacht voor en geven we ze de zegen mee. In de kerk stappen ze over van de oppas naar de kindernevendienst.

Een tweede overstap is die van twaalfjarigen. De kinderen gaan van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Ook dit is weer een grote stap. De basisschool is vaak een veilige plek. Het is overzichtelijk en klein. Op de middelbare school wordt er steeds meer zelfstandigheid van de kinderen verwacht. Voor de ouders betekent dit, dat ze hun kinderen nog meer moeten loslaten. Ook deze dienst wordt weer met de kinderen en ouders voorbereid. In de kerk maken de tieners de overstap van de kindernevendienst naar het tienerwerk.

Elk jaar wordt er een dienst georganiseerd waarbij het heilig avondmaal voor kinderen centraal staat. Alle kinderen van de basisschool worden hierbij uitgenodigd. De kinderen bereiden zich voor op de dienst. Ze krijgen van een predikant uitleg over wat het heilig avondmaal inhoudt en waarom we het vieren. Daarna gaan de kinderen broodjes bakken bij een bakkerij. Op zondag wordt het heilige avondmaal met de kinderen gevierd en krijgen de kinderen de broodjes mee naar huis.er jaar is er een jeugddienst, waarbij één keer gezamenlijk een maaltijd wordt gebruikt. Iedereen mag dan iets te eten meebrengen en gezamenlijk worden de verschillende gerechten gegeten, eenheid in verscheidenheid!

De jeugddiensten hebben een hedendaags thema en worden door jongeren in samenwerking met de voorganger voorbereid. Ze zijn modern opgezet en aansprekend voor jong én oud.