Kerkhuur

Voor het gebruik van de kerk voor een huwelijk- of uitvaartdienst wordt een bedrag in rekening gebracht van € 750,00 voor niet-leden van de kerk. Voor lidmaten geldt altijd een vast bedrag van € 250,00 dat vermeerderd kan worden met maximaal € 450,00 waarop de kerkbalansbijdrage van de laatste drie jaar in mindering wordt gebracht. Leden die wel aan de minimaal gevraagde kerkelijke bijdrage hebben voldaan betalen € 250,00.

Huur van de kerk voor andere doeleinden is € 275,00 per dagdeel maar zal per aanvraag beoordeeld worden.
Hiervoor kunt u contact opnemen met Hendrik Garretsen, tel. 0314 631527.