Kerkhuur

Voor het gebruik van de kerk voor een huwelijks-of uitvaartdienst wordt een bedrag in rekening gebracht van EUR 750,= voor niet-leden van de kerk.

Voor lidmaten geldt voor een uitvaart- of huwelijksdienst in de kerk altijd een vast bedrag van EUR 250,00 dat vermeerderd kan worden met maximaal EUR 450,00 waarop de kerkbalansbijdrage van de laatste drie voorgaande jaren in mindering wordt gebracht. Het maximale bedrag wordt dan EUR 700,00 . Leden die wel aan de minimaal gevraagde kerkelijke bijdrage hebben voldaan betalen zodoende EUR 250,00.

Indien er door lidmaten geen gebruik gemaakt wordt van de kerk maar wel van de inzet van onze voorganger dan wordt het bedrag maximaal EUR 450,00 waarop de kerkbalansbijdrage van de laatste drie voorgaande jaren in mindering wordt gebracht. Leden die aan de minimaal gevraagde kerkelijke bijdrage hebben voldaan betalen zodoende geen kosten.

Huur van de kerk voor andere doeleinden is EUR 300,00 per dagdeel maar zal per aanvraag worden beoordeeld. Hiervoor kunt u contact opnemen via cvb@kerkhalle.nl