Liturgische schikkingen

Door middel van liturgisch bloemschikken wordt, met enige regelmaat, een extra dimensie aan het thema van de eredienst gegeven.

Schikkingen 40 dagentijd 2015