Wijkindeling

In de Pastoraleraad is een vacatureplaats daarom is er een nieuwe werkwijze gemaakt.
Daarin werken we als één team.

Mocht u iemand vanuit de kerk willen spreken, dominee, pastoraal medewerker of een diaken, wacht dan niet tot er signalen ‘van buiten’ bij ons binnen komen maar geef het zelf door. We zijn er graag voor u!
Pastoraal telefoon 06 30372745

Doorgeven kan ook rechtstreeks, via de scriba of de predikant. Zie voor contactgegevens pagina Contact.