Wijkindeling

In de Pastoraleraad is een vacatureplaats daarom is er een nieuwe wijkindeling
gemaakt. Hierin werken we met drie iplv. vier wijken. Alle adressen zijn in een wijk
ondergebracht, niet altijd per straat. Aan elke wijk is een wijkdiaken verbonden waar u met praktische hulpvragen terecht kunt.

Mocht u iemand vanuit de kerk willen spreken, dominee, pastoraal medewerker of een diaken, wacht dan niet tot er signalen ‘van buiten’ bij ons binnen komen maar geef het zelf door. We zijn er graag voor u!

Doorgeven kan rechtstreeks, via de scriba of de predikant. Zie voor contactgegevens pagina Contact.

Centrum
Wijkdiaken:
Anja Aaldering-Hebbink
Pastoraalwerkers:
Rikie Legters-van Braak,
Ineke Veerhoek
Riek Wildenbeest

Zuid – Oost
Wijkdiaken:
Riekie  Cancian-Peppelman
Pastoraalwerkers:
Gerrie Buunk
Jopie Vos-Mulder
Willie Colenbrander-Zeevalkink
Narda Langeweg-Wassink

Sectie West
Wijkdiaken:
Rieky Winkel-Bretveld
Pastoraalwerkers:
Joop Rijkenbarg
Han ter Maat
Hennie Berentschot-Prinsen

Alle wijken
ds. Frederiek Lunshof-Klein