Bijdragen aan de collectes via de bank

U kunt per bank bijdragen aan de collectes. Algemeen, voor diaconie of kerk, of met een vermelding van het collectedoel.

Voor de diaconie:
NL 15 RABO 0374.7894.52
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Halle

Voor de kerk:
NL 11 RABO 0374.7877.78
t.n.v. Protestantse Gemeente Halle.