Gebouwen

De Protestantse Gemeente Halle beschikt  over één kerkgebouw, de Grote Kerk, een pastorie en een begraafplaats.kerkgebouw

De Grote Kerk is in 1858 gebouwd, maar in de Tweede Wereldoorlog verwoest.

De huidige kerk werd in 1951 gebouwd  volgens een ontwerp van Karel Sijmons (1907-1989).

Het gebouw is traditioneel van opzet, met een halfronde opstelling van de banken rond het liturgisch centrum. Het is o.a. door het gebruik van zuilen, zeker een van de monumentaalste voorbeelden van dit kerktype. In hun plaatsing volgen deze zuilen een achthoekige plattegrond. De preekstoel is geplaatst aan één van de lange zijden van de kerk.
Het orgel is gebouwd door de befaamde orgelbouwer Flentrop uit Zaandam. Een artikel over dit orgel gepubliceerd in het infoboekje 2019-2020 vindt u hier.

Voor de avondmaalsviering is achter de preekstoel door Sijmons een aparte ruimte gecreëerd. In de praktijk wordt hiervan echter geen gebruik gemaakt. Deze ruimte wordt gebruikt voor exposities en ontmoeting.

IMG_6856In de kerk is een gedachteniswand waar voor elke dopeling een druppel wordt opgehangen tegen de regenboog, deze blijft daar hangen tot aan de 4 jarigendienst.

Voor elke overledene wordt er een herinneringskaars neergezet tijdens de uitvaardienst of direct na een crematie. Deze kaarsen blijven in de kerk staan tot de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Tijdens die dienst worden deze kaarsen aangestoken bij het noemen van de namen en daarna worden ze door de nabestaande meegenomen.

De pastorie bij de Grote Kerk is beschikbaar voor de predikant.

Net buiten de bebouwde kom van Halle bevindt zich de begraafplaats.