Informatieavond voor mantelzorgers

Op 14 mei is er een informatieavond georganiseerd m.b.t. de toekomstige ontwikkelingen  binnen de vergoedingen van zorg.
Deze avond is in de Grote Kerk van Halle. Naast de lezing van Paul Tiggeloven ligt ook de nadruk op ontmoeting met andere mantelzorgers.
Vanaf 19.30 uur staat de koffie en thee klaar en bent u van hart welkom.
Het kabinet wil dat gemeenten vanaf 1 januari 2015 taken gaan uitvoeren die nu nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen en de gemeentes krijgen de vrijheid om zelf te bepalen wie de voorzieningen uit de WMO echt nodig hebben. Daarbij wordt gekeken wat de mantelzorger kan vervullen.

Maar wat gaat dit voor de mantelzorger betekenen?
We merken dat er veel onduidelijkheid rondom dit onderwerp is.
De Diaconie heeft Paul Tiggeloven bereid gevonden om hier wat over te vertellen. Hij zal de toekomstige ontwikkelingen uitleggen en ook vertellen wat
hij als welzijnsadviseur van Stichting Samenwerken Welzijn te Bronckhorst voor de mantelzorger kan betekenen.

Het programma voor deze avond is als volgt:
19.30 uur: ontvangst, inloop en koffie
20.00 uur: presentatie Paul Tiggeloven
20.30 uur: gelegenheid tot het stellen van vragen
21.00 uur: informeel samenzijn
21.30 uur sluiting.

Opgeven is niet verplicht, maar het is wel fijn zodat wij een indruk hebben van het aantal bezoekers.
U kunt zich opgeven bij Narda Eenink tel. 0314-631151 of per mail diaconie@kerkhalle.nl

Van harte welkom,