Zondag 6 oktober – Jeugddienst

Op zondag 6 oktober is er weer een jeugddienst. Thema: Waar zit je rijkdom? We beginnen om 19:00, om 18:45 drinken we een kopje koffie of thee. Predikant is Marissa Buitink. Wees erbij!