Kind School Gezin dienst

Op zondag 23 februari vieren we een Kindschoolgezin dienst. Het thema van deze dienst is “Handen heb je om te geven”. Samen met de leerlingen van de Dorpsschool bekijken we wat je allemaal met de handen kan geven. Maar ook hoe je elkaar kan helpen door dingen te geven.

In deze wereld bestaat er armoede en ook in Nederland. Onze eerste levensbehoefte bestaat uit eten, drinken en onderdak. De kinderen hebben bewust gekeken naar voedsel en wat er zoal weggegooid wordt,  Dit alles komt in de dienst terug. En wat is mooier om een leuk gebaar te maken naar de voedselbank, ipv geld geven we bij de uitgangcollecte voedsel. Dus breng houdbare producten mee voor de uitgangcollecte. Een aantal kinderen zullen later de ingezamelde producten zelf bij de voedselbank brengen. We hopen dat ook jij/u er bij bent! We beginnen om 10 uur in de Grote Kerk.