Zondag 28 september – Jeugddienst

Op zondag 28 september a.s. is er weer een jeugddienst in de Grote kerk te Halle.
Het thema van de dienst zal zijn: ‘Geluksmomentje’.
De dienst wordt geleid door ds. Marissa Buitink.
Muzikale medewerking verlenen Hanke Scheffer en Lizzy Ossevoort.
We zijn erg trots op deze talentvolle Halse dames.
De dienst begint om 9.30 uur. Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie of thee te drinken en na te praten over de dienst.
Iedereen, jong en oud is van harte welkom in deze jeugddienst!
Graag tot ziens!