Woensdag 5 november – Dankdag + gemeente-avond

De lezingen van deze dankdag laten ons stil staan bij mensen van wie het bestaan kwetsbaar en onzeker is. Bij hen die geen vast inkomen, geen contract, hoegenaamd niets hebben. Hoe moet hier in de samenleving mee om worden gegaan? Mogen Gods goedheid en Zijn zorg voor alle mensen – voor heel Zijn schepping – ons daarbij misschien tot voorbeeld zijn?

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en zal een team uit Winterswijk ons iets meer vertellen over hun ervaringen rondom uitvaarten door vrijwilligers.