Voorbede aanvragen

Iedere kerkdienst wordt er voorbede gedaan. Vaak worden deze door een predikant zelf geformuleerd, gebaseerd op wat hij/zij in het leven van alledag tegen komt. Het kan ook zijn dat gemeenteleden (of anderen) een onderwerp of een persoon aandragen om voor te bidden. Eigenlijk is dit nog mooier, omdat er zo heel concreet gebeden wordt. Heeft u behoefte dat er voor iets of iemand die u lief is gebeden wordt, neem dan even contact op met de predikant (zie ‘contact’ voor meer gegevens).