Zondag 26 juli – Openluchtdienst – 9:30

Deze zondag is, als het weer ons gunstig gezind is, de tweede openluchtdienst van dit seizoen. Een voorbereidingscommissie,
bestaande uit Henk Berentschot, Riek en Wildenbeest en Jannie Klein Lebbink hebben samen met de voorganger Netty Hengeveld deze dienst voorbereid. Het thema van de dienst is: ‘Maak een U bocht’ Dat doen we immers toch als we met vakantie gaan? We vertrekken van huis en gaan met een grote of kleine bocht weer terug naar huis. Onderweg indrukken opdoen en nieuwe energie opdoen om er weer tegenaan te gaan! Een dienst in de openlucht is zeker in de vakantietijd al speciaal, samen zingen we mooie liederen, bidden en lezen uit de ‘Bijbel in gewone taal’ onze woorden rechtstreeks de hemel in! Welkom in de pastorietuin.