Top2000

Zoals u misschien wel weet zijn we druk bezig met het voorbereiden van de top2000 dienst van zondag 27 december. Hoewel we een enthousiaste voorbereidingscommissie hebben, kunnen we ook uw hulp goed gebruiken. Er is namelijk een enquete (zowel digitaal als schriftelijk) waarop uw nummers door kunt geven die voor u waarde hebben. De digitale versie kunt u via deze link bereiken: http://www.thesistools.com/web/?id=478128. De papieren versie vindt u in de kerk. Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking!

De top2000-commissie