Gesprekken rouwbeleving

Vanaf het najaar willen we weer een viertal keren voor bij elkaar komen om met elkaar door te praten over rouw en verlies. De opzet van het samenzijn is eenvoudig: een gesprek over wat beleefd is en wordt, dus over de eigen ervaringen. Dit doen we in vertrouwen en in vertrouwde omgeving.
De eerste bijeenkomst valt op woensdag 18 november, 15:00 en deze vindt plaats aan de Aaltenseweg 33. We gaan om 15:00 van start. Mocht je erbij willen zijn, neem dan even contact op, ook als je op de genoemde datum niet kunt.

ds. Marissa van Meijl-Buitink
0314-844289 / dominee@kerkhalle.nl