Weer kerkdiensten vanuit Halle

Na een periode van gezamenlijk online kerkdiensten vanuit Varsseveld gaan we over op kerkdiensten in de kerk van Halle.

Vanaf zondag 14 juni zullen dit online-diensten zijn zonder bezoekers.
Vanaf juli mogen er weer kerkdiensten gehouden worden met max. 100 bezoekers. We zien ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten, al is het nog wel op afstand. Als iets wegvalt ervaar je extra dat, wat voorheen zo heel gewoon was, als gemeente bij elkaar komen voor contact met God en met elkaar toch wel heel bijzonder blijkt te zijn!

Om besmettingen te voorkomen vragen we elke bezoeker om zich te houden aan de algemene regels. Houdt 1,5 meter afstand van elkaar, schud geen handen en hoest of nies in uw elleboog.
We gaan uit van ieders eigen verantwoordelijkheid, wie zich niet lekker voelt of koorts heeft blijft thuis en kijkt online mee.

Om alles in goede banen te leiden zullen er extra maatregelen genomen worden voor de veiligheid van ons allemaal. Omdat er op een ‘gewone’ zondag geen 100 bezoekers in een kerkdienst zijn gaan we niet werken met een reserveringssysteem vooraf. U kunt dus naar de kerk komen als u dat zelf wil, helaas is de taxidienst daarvoor voorlopig niet toegestaan.

– We gebruiken de voordeur aan de Dorpsstraat als ingang en de deur aan de Kerkstraat als uitgang.
– We maken geen gebruik van de kapstokken.
– De eerste bezoekers nemen zo ver mogelijk naar achteren plaats, huisgenoten mogen bij elkaar zitten. De stoelen staan op afstand opgesteld en de zitplaatsen in de banken zijn herkenbaar.
– Gemeentezang is er niet. De zang zal voorlopig worden verzorgd door een zanggroepje in wisselende samenstelling op ruime afstand.
– Kinderen voor de kinderdienst komen niet eerst in de kerk maar gaan via de pastorietuin direct naar de nevendienst en blijven daar gedurende de hele kerkdienst.
– Er wordt gecollecteerd op een schaal bij het verlaten van de kerk, uw bijdrage overmaken per bank is natuurlijk ook een mogelijkheid.
– Na de dienst drinken we samen geen koffie.

Wij realiseren ons dat het voorlopig kerkdiensten zullen zijn met de nodige beperkingen. Uw veiligheid staat daarbij voorop. We hopen dat de eerste stappen naar een wat lossere samenleving geen nieuwe uitbraken veroorzaakt en we spoedig weer ongedwongen samen kunnen kerken.