Vacatures in de kerkenraad

Per september ontstaan er vacatures in de kerkenraad.
In Halle zijn we gewoon om de gemeente daarbij te betrekken door de mogelijkheid te bieden daarvoor voorstellen te doen.
Het wel bekende ‘groene doosje’ kan dit jaar niet, wel kunt u uw voorstellen, tot 23 mei, indienen via de brievenbus bij de kerk of bij de scriba: Nijmansedijk 20a 7025 EJ Halle.
U mag ook mailen: scriba@kerkhalle.nl uw inbreng wordt vertrouwelijk behandeld.

Het gaat om de volgende vacatures:
– vier mensen voor het pastoraat, waarvan één, of twee, ouderlingen
– één ouderling kerkrentmeester
– één jeugdouderling