Wisseling ambtsdragers

Komende zomer ontstaan er in de kerkenraad en in de pastoraleraad vacatures omdat een aantal personen het maximum aantal jaren vervuld heeft en een aantal zich niet herkiesbaar heeft gesteld. Ambtstermijnen zijn volgens de kerkorde van de PKN twee keer vier jaar en daarna nog twee keer twee jaar, dus maximaal twaalf jaar. Uitgangspunt in Halle is dat we met Pinksteren afscheid nemen en de opvolgers bevestigen. Symbolisch een mooi moment, gezegend door en in het ambt en gezegend met het Pinkstervuur! 

In de kerkenraad waren nog twee vacatures; één wijkouderling en één jeugdouderling. Hoe mooi zou het zijn als we na de zomer in elke raad op volle sterkte kunnen starten. Samen is het leuker (en makkelijker).

Het betreft de volgende vacatures:
ouderling scriba
twee ouderlingen
één jeugdouderling
één diaken
drie pastoraal medewerkers

Bent u, of kent u iemand die u geschikt acht voor een van bovengenoemde functies dan kunt u die voordragen door een briefje in het ‘groene doosje’ te doen.
Deze staan vanaf 22 januari tot en met 15 februari klaar in de Korenaar en in de consistorie van de kerk.  

Jannie Klein Lebbink, scriba