Adventsproject kindernevendienst 2020

In deze adventsperiode spelen goed nieuws verhalen een belangrijke rol. We leven samen toe naar de geboorte van Jezus, die licht en vrede brengt; misschien wel het beste nieuws dat we kunnen krijgen, zeker in deze onzekere tijden. Want, corona maakte alles anders, maar toch willen we proberen om ‘gewoon’ samen een adventsproject te draaien en het kerstfeest met jong en oud sàmen te vieren.

Aangezien er voorlopig maar 30 mensen aanwezig kunnen zijn tijdens kerkdiensten hebben we besloten om in de adventsperiode te werken aan de voorbereidingen van de kerstmusical. Deze gaan we dan op Eerste Kerstdag brengen; voor de mensen in de kerk, maar vooral voor de mensen die de kerstdienst online bijwonen.