Bijzondere diensten

Naast de jeugddiensten zijn er enkele Jong-Ouddiensten opgenomen in het rooster van de kerkdiensten. Het zijn diensten die qua opzet en inhoud gericht zijn op zowel jong als oud(er). Tijdens deze diensten is er geen kindernevendienst, alle kinderen blijven in de kerk. Twee jong-ouddiensten zijn speciaal voor kinderen op een keerpunt in hun leven, één voor kinderen van vier jaar en één voor jongeren van twaalf jaar. De 4-jarigendienst staat in het teken van een start maken op de basisschool. De 12-jarigendienst is een dienst waarin aandacht besteed wordt aan het verlaten van de basisschool en de start binnen het voortgezet onderwijs, een volgende stap in het leven. Op weg naar steeds meer zelfstandigheid. Beide diensten worden voorbereid samen met de ouders, de 12-jarigendienst ook met de jongeren zelf.

Een andere grote stap in het leven is 18 jaar worden en hier willen we aandacht aan schenken tijdens de ‘nieuwe lidmaten dienst’. In deze dienst willen we laten zien dat we op verschillende manieren als jongeren kunnen en mogen geloven en dat we graag verbonden willen blijven met de kerk.

Ook de startzondag is een jong-ouddienst en op eerste Kerstdag vieren we met het hele gezin Kerstfeest. De jongeren en de kindernevendienst(leiding) worden betrokken bij de voorbereiding én de uitvoering van de dienst. In de adventsperiode wordt er in de kindernevendienst toegewerkt naar het kerstfeest.