Bijzondere diensten

Naast de vier jeugddiensten zijn er nog de zogenaamde Jong-Ouddiensten opgenomen in het rooster van de kerkdiensten. Het zijn kerkdiensten die qua opzet en inhoud gericht zijn op zowel jong als oud(er). Tijdens deze diensten is er geen kindernevendienst, alle kinderen blijven in de kerk. Twee jong-ouddiensten zijn speciaal voor kinderen op een ‘keerpunt’ in hun leven, één voor kinderen van vier jaar en een dienst voor jongeren van twaalf jaar. De 4-jarigendienst staat in het teken van een start maken op de basisschool. De 12-jarigendienst is een dienst waarin aandacht besteed wordt aan het verlaten van de basisschool en de start binnen het voortgezet onderwijs, een volgende stap in het leven. Op weg naar steeds meer zelfstandigheid. Beide diensten worden voorbereid samen met de ouders, de 12-jarigendienst ook met de jongeren zelf.

Een andere grote stap in het leven is 18 jaar worden en hier willen we aandacht aan schenken tijdens de “nieuwe lidmaten dienst”. In deze dienst willen we laten zien dat we op verschillende manieren als jongeren kunnen en mogen geloven en dat we graag verbonden willen blijven met de kerk.

In 2015 stond de Kind-School- en Gezinsdienst in het teken van de “Democratie Fabriek”. Deze mobiele interactieve tentoonstelling gaat over vrede, democratie en burgerschap. Deze is aangeboden aan basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs. De doelgroep zijn de jongeren tussen de 10 en 16 jaar. De Democratie Fabriek was in Halle van 6 april t/m 12 april.

Traditioneel is er op de vierde advent het kinderkerstfeest. Dit zal, net zoals de voorgaande jaren, een leuke dienst zijn waar de jongeren betrokken worden in de dienst. Maar we beginnen de adventsperiode altijd met een leuk thema voor de jongeren waarbij we naar het kinderkerstfeest toe werken. Dit thema wordt gekozen in overleg met de predikant en de leiding van de kindernevendienst.

Aan de handdienst 2017

Poëziedienst 11 juni 2017