Kindernevendienst

Kinderen van 4 tot 12 jaar hebben een eigen dienst. De kinderen verlaten voor de schriftlezingen de dienst en komen tijdens de collecte weer terug. Het programma van de kindernevendienst sluit inhoudelijk aan op het leesrooster van ‘Kind op Zondag’ en wordt samen met de predikant voorbereid.

Advent 2016

Project 40 dagentijd 2017

Adventsproject kindernevendienst 2020