Worden alleen gedoopte kinderen ingeschreven?

Nee, op verzoek van de ouders kunnen kinderen worden ingeschreven als geboortelid. Sommige ouders kiezen er bewust voor om hun kinderen niet te laten dopen maar willen wel graag de kinderen betrekken bij de kerkelijke gemeente. We kunnen de kinderen en hun ouders alleen uitnodigen voor activiteiten (geloofsopvoeding, etc.) en speciale kerkdiensten als we hun gegevens in de administratie hebben staan