Avondmaalcatechese

Voor de kinderen van de basisschool – groep 3, 4, 5 of groep 6, 7, 8 – wordt eens in de drie jaar een kindercatechese georganiseerd die in het teken staat van het Heilig Avondmaal. In een viertal middagbijeenkomsten krijgen de kinderen uitleg over deze viering. Als afsluiting werken de kinderen mee aan de dienst op Witte Donderdag.