Taizé

Taizé is een oecumenische communiteit in de Bourgogne in Oost Frankrijk. Op een heuvel bij het dorpje Taizé wonen en werken tientallen broeders. Sinds de jaren vijftig bezoeken duizenden jongeren per jaar deze plek voor bezinning, vieringen en ontmoetingen.

Broeder Roger heeft de gemeenschap van Taizé in de tweede wereldoorlog gesticht omdat hij een nieuwe manier zocht om de problemen en conflicten in de wereld te helpen oplossen. Een sleutelwoord daarbij is verzoening tussen mensen en volken.

In de loop der jaren hebben honderdduizenden jongeren elkaar opgevolgd in Taizé, rond één centraal thema: innerlijk leven en menselijke solidariteit. Van hieruit probeert ieder iets mee naar huis te nemen om daar iets van vrede, verzoening en vertrouwen naar anderen toe uit te stralen.

Het gemeenschappelijk gebed vindt drie keer per dag plaats in de ‘kerk van de Verzoening’.
Kenmerkend voor het gebed zijn de ‘liederen uit Taizé’. Zij bestaan uit een eenvoudige zin die lang herhaald wordt. In verschillende talen brengen zij een belangrijke gedachte tot uitdrukking, die snel begrepen wordt en langzaam overdacht en ingevoeld kan worden.

Vanuit Halle wordt periodiek de reis naar Taizé gemaakt. Heb je belangstelling, neem dan contact op via: dominee@kerkhalle.nl

Homepage Taizé Frankrijk: www.taize.fr/nl