zondag 6 januari

Op deze eerste zondag in 2013 is er om 10.00 uur dienst waarin ds. B.M. Buitink voorgaat.

Het is driekoningen en we lezen over de drie magiërs die opduiken in Bethlehem, om de pasgeboren koning te bezoeken.
Bijzonder, hoe dit hele kleine kind volkeren vanuit heel de wereld in beweging weet te zetten.

Nieuwjaarsbegroeting
Na afloop is er ruim de gelegenheid om elkaar een voorspoedig 2013 te wensen