Zondag 25 augustus

Oecumenische dienst en Heilig Avondmaal

Deze zondag vieren we samen met onze katholieke broeders en zusters uit Mariënvelde.
We beginnen, zoals gebruikelijk, om half 10. Het thema van de dienst is: wat is nou belangrijk? We staan stil bij Jezus, die op de Sabbat een al achttien jaar lang zieke vrouw geneest.
De grote vraag die achter dit verhaal schuil gaat is:laten we ons als mensen leven door de regels die we voor onszelf vormen, of zijn wij het die het leven leven?