Veertigdagentijd

Op zondag 9 maart (of eigenlijk al op woensdag 5 maart, aswoensdag) begint de veertigdagentijd. De lezingen tijdens deze periode nemen ons mee op reis. We gaan van de intocht van Jezus in Jeruzalem, langs een aantal plekken in en rond Jeruzalem, tot aan Jezus’ worsteling in de tuin van Getsemane op Palmzondag en alles wat daarop volgen moet.
Centraal in het moment met de kinderen staan de figuren van Petrus en Johanna, leerlingen van Jezus. Oud geworden kijken ze terug op de periode van hun leven waarin ze met Jezus meetrokken en nu vragen ze zich opnieuw af wat er toch allemaal gebeurd is. Ze zoeken naar de betekenis van wat er plaatsvond, in het licht van wat er daarna gebeurde. Op deze tocht pauzeren ze op de plaatsen waar bepaalde gebeurtenissen plaatsvonden: pleisterplaatsen. Hier zoeken ze rust en bezinning om terug te kunnen blikken en opnieuw te begrijpen en daarin zullen wij hen volgen.