Aanpassing beleidsplan

Op de site staat het oude beleidsplan, maar inmiddels zijn de beleidsouderlingen (Wouter en Anja) bezig met een vernieuwde versie. Het concept ligt inmiddels bij de diverse raden om te beoordelen. Wordt vervolgd.