Doe mee!

Vroeger was het gebruikelijk om met Pinksteren belijdenis te doen. Een beladen woord, wat eigenlijk niet meer en niet minder wil zeggen dan dat je “ja”-zegt tegen God. Dit kan met aarzeling en twijfel gepaard gaan, maar toch: een voorzichtig “ja”. 

In Halle is er de goede gewoonte ontstaan om de jongeren van 18+ met Pinksteren de zegen mee te geven. Zoveel vragen spelen rond die leeftijd (en ook later trouwens…) een rol. Zoals: Hoe zie ik mijn toekomst? Blijf ik altijd dit werk doen? Ga ik verder met studeren? Blijf ik in de buurt van Halle wonen of trek ik de wereld in? Wat vind ik eigenlijk belangrijk in mijn leven? Waar ga ik voor en waarvoor niet? Wat geloof ik en wat geloof ik niet? Wat heb ik eigenlijk met de kerk of wat betekent de kerk voor mij?
Mooi om daar eens met elkaar over door te praten. Dat kan op woensdag 14 mei en woensdag 28 mei. En dan afsluitend is er op 8 juni de Pinksterdienst met daarin de zegen, waarmee erkent wordt: je gaat nu je eigen weg en of je dat nu met God doet of niet; toch mag je je door Hem gezegend weten en altijd bij Hem terug komen.

Hoe oud je ook bent, of je nu (nog) twijfelt of niet en ook als je (nog) niet gedoopt bent: je bent van harte uitgenodigd om met deze avonden mee te doen. Je kunt je aanmelden of informatie inwinnen bij ds. Marissa Buitink. Schrijf een mail naar: dominee@kerkhalle.nl of bel: 0314-844289.