Zondag 7 september – Startzondag

We nodigen u/je uit om dit nieuwe kerkelijke seizoen samen met ons op een goede te openen! Het belooft een feestelijke dienst te worden op de wijze van de (vroeger welbekende?) herbergdienst. Dit betekent dat we vooraf koffie drinken. En ik zou zeggen: laat u voor de rest maar gewoon verrassen. Muziekgroep Het Anker is bij ons om de feestelijkheden compleet te maken. Er is geen kindernevendienst maar dat hoeft geen probleem te zijn (daar hebben we voor gezorgd).