Gezamenlijke maaltijd

Op zondag 9 november is er weer een gezamenlijke maaltijd in de Korenaar.
U kunt binnenlopen vanaf elf uur. We drinken eerst samen koffie, een glaasje wijn of fris en om ongeveer half één gaan we aan tafel.
Wat er op de buffettafel zal staan weten we nu nog niet. Dat er voor een ieder iets te kiezen zal zijn weten we al wel.
In verband met de boodschappen is het fijn als u zich even aanmeldt, dit kan bij Gerrie tel 631412 of Jannie 631779.

Hartelijk welkom en breng gerust iemand mee.
Namens de diaconie
Gerrie en Jannie