Nieuwe ambtsdragers gezocht!

Het is vroeg, maar vanwege de lange lijst aftredenden staat er nu alvast een schoenendoos klaar in de kerk voor suggesties voor vrijkomende functies. Het gaat om:

1 Ouderling
1 Jeugdouderling
3 kerkrentmeesters
4 pastorale medewerkers

Help mee zoeken en laat ons weten wie jij geschikt vindt!